Ingredients - İÇİNDEKİLER    See the complete visual archives


English Postcard
English Postcard

Musa Dağdeviren-Culinary art recipes, descriptions and presentations
Musa Dağdeviren, and his profound understanding of the relationship of "forgotten dishes, lost tastes and existing traditions which have been carried out from hand to hand and from taste to taste" are expressed in his publication Yemek ve Kültür and the daily offerings at his restaurant Çiya in Kadiköy Istanbul.

In order to broaden the sense of what art is and to participate in dissolving the distinctions between fine art, applied art and craft, master chef Musa Dağdiveren is invited to participate in this project.

Slobodan Dan Paich-Tea and ink drawing on fabric
Slobodan Dan Paich and his tea and ink drawings on fabric as ingredients with tea is homage to textile makers, weavers, dyers, and embroiderers, as well as being an exploration of emblematic visual language of recognizable images from the inner and outer world such as plants, clouds, buildings and people. The work is a continuation from last year's experiments at halka art project.

Mutfak sanatları tarifleri ve sunumlar
Musa Dağdeviren, ve onun elden ele, damaktan damağa taşınan "unutulmuş yemekler ve yok olan lezzetlerin süren geleneklerle ilişkisi" hakkındaki derin düşüncesi, yayınlamakta olduğu Yemek ve Kültür dergisinde ve Kadıköy İstanbul'daki lokantası Çiya'nın günlük ikramlarında, ifadesini bulmaktadır.

Neyin sanat olduğuna ilişkin anlayışı genişletmek ve güzel sanatlar, uygulamalı sanatlar ve zanaat arasındaki ayrımların eritilmesine katkıda bulunmak için usta şef Musa Dağdeviren bu projeye katılmaya davet edilmiştir.

Kumaş üzerine çay ve mürekkep çizimleri
Slobodan Dan Paich 'in kumaş üzerine gerçekleştirdiği çay ve mürekkep çizimleri tekstil üreticileri, dokumacılar, boyamacılar ve nakkaşlara bir saygı niteliği taşımakta olup; aynı zamanda bitkiler, bulutlar, binalar ve insanlar gibi içsel ve dışsal dünyaya ait imgelerin simgesel göyrsel dilini bir keşiftir. Çalışma sanatçının geçen yıl halka sanat projesi'nde başladığı denemelerin devamı niteliğini taşımaktadır.